AccountView

Uw Business Software

AccountView: de basis van uw financiële administratie

Gebruiksvriendelijke en complete standaardsoftware voor kleine tot middelgrote organisaties. Door onze aanpak zijn we in staat u een oplossing aan te bieden passend bij uw bedrijfssituatie en behoefte aan (financiële) managementinformatie. Vooraf maken wij duidelijke afspraken met onze klanten en leggen deze afspraken vast in een document. Wij streven ernaar dat u optimaal rendement haalt uit uw investering en verliezen daarbij niet uit het oog dat aanschaf en implementatie van een nieuw financieel systeem in feite een verandertraject is. Daarom staat bij ons in alles wat wij doen de mens centraal. Mensen bepalen uiteindelijk het succes van uw organisatie.

Meer informatie?

AccountView:
Financieel Beheer | Magazijnadministratie | Projectadministratie | Uren Administratie
Multi-user | Netwerk functionaliteiten | Accountancy Standaarden | Financieel Beheer

Een greep uit onze AccountView trainingen:

Aan de slag met AccountView (Basiskennis AV)

Inleiding

U leert de mogelijkheden waarmee AccountView uw processen ondersteunt, zodat de productiviteit direct op peil is, hoe u financiële boekingen z.a. verkoopfacturen invoert en controleert, stamgegevens aanmaakt en elektronische bankafschriften verwerkt. Daarnaast leert u AccountView sneller bedienen door het toetsenbord te gebruiken.

Doelgroep

Eenieder die wil leren werken met AccountView.

Leerdoelen

 • Vlot werken met de software, door te leren werken met sneltoetsen
 • Foutloos boeken, zodat correctie boekingen niet nodig zijn
 • Correct aanmaken van relaties, zodat u de voorkeursinstellingen volledig kunt benutten
 • Opfrissen van basis boekhoudkennis en toepassing op invoeren van boekingen voeren van de debiteuren- en crediteurenadministratie

Voorbereiding

 • Boekhoudkennis op basisniveau
 • Gebruik van de computer

Inhoud

 • De AccountView Interface
 • De functies van een administratie
 • Inkoopboek
 • Verkoopboek
 • Bankboek
 • Controle en rapporten

 Literatuur en overige materialen

 • AccountView software (download)
 • Lesmateriaal in de vorm van een cursusmap
 • 4U pen

Duur

 • 3 sessies van drie uren

Professioneel werken met AccountView (AV voor gevorderden)

Inleiding

De cursus is voor iedereen die zich bezighoudt met controle van administraties en een maand-/periodeafsluiting zelfstandig uitvoert. U leert ook werken met de module Controllers Desk waarmee u vanuit één scherm controleert, corrigeert en rapporteert. Met behulp van Verslaglegging laten wij u zien hoe u een gerubriceerde Balans- en Winst-/Verliesrekening naar eigen wens opstelt en afdrukt. Ook leert u heldere analyses te maken, onder meer met behulp van de koppelingen naar Microsoft Office.

 Doelgroep

Gebruikers die ervaring hebben met controleren en rapporteren en die daarvoor de meer geavanceerde functies van AccountView willen gebruiken.

Leerdoelen

 • Eenvoudig en snel controleren, informeren en zoeken, waardoor u uw bedrijf beter kunt aansturen
 • Handiger omgaan met de interface van AccountView voor snellere controles en analyses
 • Eigen rapporten met zelfgekozen subtotalen opstellen, zodat u bijvoorbeeld cijfers van dit jaar met die van vorig jaar kunt vergelijken
 • Sneller boeken met behulp van sneltoetsen
 • De extra mogelijkheden met de module Controllers Desk leren kennen
 • De koppeling met Microsoft Office gebruiken om AccountView-gegevens in Excel te analyseren en in Word te rapporteren
 • Flexibel werken met AccountView tijdens de jaarovergang, zonder onderbreking van uw dagelijks werk

Voorbereiding

Aan de slag met AccountView” succesvol afgerond en/of ervaring met boekhouden in AccountView is aan te bevelen.

Inhoud

 • De AccountView Interface
 • Administratiebeheer
 • Het boekingsproces
 • Selecties en weergaven
 • Controle en analyse
 • Verslaglegging

Literatuur en overige materialen

 • AccountView software (download)
 • Lesmateriaal in de vorm van een cursusmap
 • 4U pen

Duur

 • Drie sessies van drie uren

Managementinformatie met AccountView

Inleiding

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met AccountView een administratie voert en meer uit zijn/haar administratie wil halen. Tijdens deze cursus ligt de nadruk op het verkrijgen van managementinformatie. De cursist leert gebruik te maken van de BusinessViews en deze in combinatie met MS-Office verder te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan het selecteren van alle boekingen op een kostenrekening ten laste van de afdeling Verkoop en deze vervolgens te knippen en plakken in Microsoft Excel. Met behulp van de verslagenmodule leert de cursist zelf verslagen te definiëren, zoals bijvoorbeeld de Verlies- en winstrekening.

Kortom de cursist leert eenvoudig en snel rapporteren, informeren, analyseren en controleren.

Doelgroep

 • Directeuren en managers
 • Boekhouders en administratieve medewerkers
 • Medewerkers van accountants- en administratiekantoren
 • Ondernemers die zelf de boekhouding voeren
 • Controllers en hoofden van administraties

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus is de cursist in staat om uitgebreide rapportages te maken met behulp van BusinessViews, zelf verslagen te definiëren en gegevens te exporteren naar Microsoft Office.

Voorbereiding

Voor deze cursus dient men bekend te zijn met de basis van AccountView, zoals het aanmaken van nieuwe stamgegevens en het invoeren van eenvoudige boekingen. Als voorbereiding op deze cursus kunt u de cursus “Aan de slag met AccountView” volgen.

Er wordt vanuit gegaan dat basiskennis van het besturingssysteem Windows evenals goede kennis van Microsoft Office, met name Excel  aanwezig is bij de cursisten.

Inhoud

 • Selecties en weergaven
  • Gegevensselectie maken uit standaardweergaven
  • Aangepaste weergaven maken, opslaan en beheren
  • Rapportages maken uit de aangepaste weergaven
 • Controle en analyse
  • Functies en rapporten opstellen die de controle vereenvoudigen
  • Middels functies en rapporten controle uitoefenen op de aansluiting en de juistheid van de subadministratie
 • Standaardenrapporten in AccountView
  • Rapporten maken
  • Afdrukken
  • Exporteren.
 •  Verslaglegging
  • Het doel en de werking van rubrieken
  • Verslagmodellen aanmaken en gebruiken
  • Zelf gedefinieerde verslagen ontwerpen, aanmaken en controleren
  • Verslagen afdrukken in verschillende weergaven
  • Werken met de verslaginstellingen om de verslagvaluta, kostenplaats-/projectcode en bereik van perioden vast te leggen
 • Dynamic Office
  • Koppeling maken tussen AccountView en Microsoft Excel en Word
  • Automatisch wijzigen, invoegen en bijwerken van actuele financiële rapporten vanuit AccountView in Microsoft Office
 • Intregratie met Microsoft Office
  • Analyses met behulp van Excel
  • Data-export naar Excel
  • Draaitabellen en Grafieken
 • Controllers desk
  • Financiële dimensies instellen
  • Budgetten aanmaken en wijzigen in de module verslaglegging
  • Grootboekrekeningen controleren en corrigeren
 • Capita Selecta

Literatuur en overige materialen

 • AccountView software (download)
 • Lesmateriaal in de vorm van een cursusmap
 • 4U pen

Duur 

 • 3 sessies van drie uren

 

AccountView Installeren & Inrichten

Inleiding

De training levert de deelnemer de kennis om een nieuwe AccountView-installatie technisch in te richten en toegankelijk te maken voor gebruikers en eventuele externe koppelingen. U installeert AccountView, converteert oude administratiegegevens en richt het toegangsbeheer in. U leert op een systematische manier een lay-out aan te maken en de installatie en de administratie te controleren en corrigeren.

Verder komen onder andere de verschillende strategieën die u kunt kiezen voor het converteren van bestanden en het inrichten van een navigatievenster aan bod.

 Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor de installatie, inrichting en het onderhoud van AccountView , Team of Business. Dit kunnen zowel partners van AccountView als applicatie- of systeembeheerders zijn.

Leerdoelen

 • U kunt de volgende installaties uitvoeren; standalone, netwerkinstallatie (LAN) en installatie in een decentrale omgeving (Citrix, Terminal Server)
 • U kent het verschil tussen een standalone-installatie, serverinstallatie, werkstationinstallatie en gebruik van de MSI (Microsoft Installer)
 • U kunt zelfstandig een pakketconversie uitvoeren en controleren
 • U kunt met de module Implementatie toolkit velden in stamgegevens wijzigen
 • U kunt stamgegevens en mutaties importeren
 • U kent de systeeminstellingen met betrekking op kopiedocumenten, e-mail en de event-log
 • U kunt een lay-out (facturering) maken en aanpassen waarbij de algemene uitdrukkingen kunt gebruiken
 • U kunt met de module Toegangsbeveiliging de interne controle en rechtenstructuur inrichten
 • U kent de functies en toepassingen van de Setup wizard
 • U kent de verschillende controlefuncties van AccountView
 • U kunt uitgebreide Navigatievensters aanmaken en distribueren over verschillende gebruikers(groepen) en -installaties

Voorbereiding

Windows basiskennis en kennis van de AccountView-interface. Kennis van en enige ervaring met systeembeheer in een Windows omgeving is aan te bevelen. Als voorbereiding op deze cursus kunt u de cursussen “Aan de slag met AccountView” en “AccountView voor Gevorderden” volgen.

Inhoud

 • AccountView installeren
 • Nieuwe administratie aanmaken
 • Gegevensconversie
 • Stamgegevens importeren
 • Beginbalans importeren
 • Standaard pakketconversie uitvoeren
 • Module Facturering inrichten
 • Interne controle en toegangsbeveiliging
 • AccountView Verkenner inrichten

Literatuur en overige materialen

 • AccountView software op CD-ROM
 • Lesmateriaal in de vorm van een cursusmap
 • 4U pen

Duur

 • 3 sessies van 3 uren

Facturering & Lay-outs met AccountView

Inleiding

Met behulp van AccountView kan het factureringsproces worden geautomatiseerd. Deze training leert u de juiste instellingen maken in AccountView en geeft u inzicht in de boekingsgangen. Verder leert u ook eigen layouts maken met daarin het logo van uw eigen organisatie.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het factureringsproces.

Leerdoelen

 • De betekenis van de instellingen van facturering
 • De rapportages waarmee u het factureren beheert en controleert
 • De stappen van het factureringsproces
 • De opbouw van een factuurlay-out

Voorbereiding

Enige ervaring met AccountView, kennis van factureringsproces, alsook de cursussen “Aan de slag met AccountView” en “AccountView voor Gevorderden”.

Inhoud

 • Bediening en schermopbouw
 • Inrichten
 • Facturen invoeren en genereren
 • Facturen afdrukken
 • Overzichten

Literatuur en overige materialen

 • AccountView software op CD-ROM
 • Lesmateriaal in de vorm van een cursusmap
 • 4U pen

Duur

 • Twee sessies van 3 uren

Project & Uren
Vaste activa beheren met AccountView

Inleiding

De cursus is voor iedereen die een vaste activa-administratie in AccountView wil voeren. U leert hoe u vaste activa beheert, afschrijfboekingen automatisch aanmaakt en overzichten opvraagt. U weet welke bedrijfsmiddelen u hebt, wat deze waard zijn en wat ze per periode kosten. U leert hoe u bestaande activa kunt opvoeren, zodat het overzetten uit uw oude activa-administratie soepel verloopt.

 Doelgroep

Gebruikers die een vaste activa-administratie voeren en deze willen integreren met de financiële administratie.

Leerdoelen

 • Nieuwe en bestaande vaste activa invoeren, zodat de registratie in een keer goed gaat
 • U leert activa afboeken en herwaarderen, zodat u altijd een actueel overzicht van uw activa hebt
 • Alle afschrijvingsboekingen in één keer aanmaken, zodat de afschrijvingen altijd zijn bijgewerkt
 • Verkopen efficiënt afhandelen, zodat deze correct verwerkt worden in de financiële administratie
 • De aansluiting tussen uw vaste activa-administratie en financiële boekhouding controleren en beheren, zodat u steeds zekerheid hebt over het verband tussen beide administraties
 • Jaaroverzichten en prognoses opvragen en lezen, zodat u snel en accuraat kunt rapporteren over uw activa
 • Uw bestaande vaste activa-administratie aan de wet “Werken aan winst” aanpassen

Voorbereiding

Enige ervaring met AccountView en kennis van vaste activa-administraties. Als voorbereiding op deze cursus kunt u de cursussen “Aan de slag met AccountView” en “AccountView voor Gevorderden” volgen.

Inhoud

 • De AccountView Interface
 • Inrichting en gebruik Activa
 • Beheer en Rapportage

Literatuur en overige materialen

 • AccountView software (download)
 • Lesmateriaal in de vorm van een cursusmap
 • 4U pen

 

Budgetteren met AccountView

Inleiding

De cursus is voor iedereen die met behulp van AccountView dagelijks controle wil houden op de budgetten. U leert hoe budgetten worden ingevoerd en verschillende scenario’s worden gemaakt. Ook leert u de werkelijke kosten en opbrengsten met elkaar te vergelijken en budgetten automatisch over perioden te verdelen.

Doelgroep

Gebruikers die aan de slag willen met de verschillende methoden van budgetteren in AccountView.

Leerdoelen

 • Budgetten invoeren op verschillende niveaus, zodat u budgetteert op het door u gewenste niveau – bijvoorbeeld grootboekrekening of kostenplaats
 • Verschillende scenario’s met behulp van budgetversies bekijken, zodat u altijd rekening houdt met voorspoed en tegenslag
 • Budgetten automatisch verdelen over perioden, zodat de invoer efficiënter gaat en de vergelijkingen met kortere intervallen plaatsvinden
 • Budgetten verhogen en verlagen, zodat u eenvoudig kunt bijsturen voor een nieuw seizoen of een nieuwe situatie
 • De invoer van budgetten eenvoudig controleren, zodat u zeker bent van correcte budgetten
 • Budgetten vergelijken met realisaties op verschillende niveaus, zodat de vergelijking past bij uw functie of die van uw collega’s

Voorbereiding

Ervaring met AccountView en theoretische kennis van budgetteren. Als voorbereiding op deze cursus kunt u de cursussen “Aan de slag met AccountView” en “AccountView voor Gevorderden” volgen.

Inhoud

 • De AccountView Interface
 • Stamgegevens en invoer
 • Budgetten vergelijken met realisaties

Literatuur en overige materialen

 • AccountView software (download)
 • Lesmateriaal in de vorm van een cursusmap
 • 4U pen

Duur

 • 2 sessies van 3 uren

Verkooporders en bestelling

Inleiding

De training gaat in op het dagelijks gebruik van AccountView en behandelt het verloop van het order- en bestelproces. U leert niet alleen de standaardstappen efficiënter uit te voeren, maar u leert ook met crediteringen en annuleringen om te gaan. Hierdoor houdt u processen beter onder controle en kunt u zich concentreren op uw klanten. Verder leert u artikelen, debiteuren en crediteuren vast te leggen, zodat u altijd over betrouwbare en actuele informatie beschikt. Tot slot leert u welke rapporten nuttig zijn voor uw bedrijfssituatie en hoe u deze moet gebruiken.

Doelgroep

Gebruikers die een order- en/of inkoopadministratie voeren met de handelsmodules van AccountView, alsook nieuwe gebruikers die snel vertrouwd willen raken met deze modules.

Leerdoelen

 • U kent de stappen in het inkoop- en verkoopproces, zodat u opdrachten efficiënt kunt invoeren en afhandelen
 • U kunt flexibel omgaan met annuleringen en creditnota’s, zodat vensters en rapporten alleen relevante informatie tonen en u uw klanten goede informatie kunt geven
 • U kent de belangrijke velden van de gebruikte stamgegevens, zodat standaardwaarden automatisch worden ingevuld
 • U kent de toepassing van standaardrapporten, zodat u altijd de juiste informatie tot uw beschikking hebt
 • U kent de aandachtspunten bij een jaarovergang, zodat u met betrouwbare voorraden het jaar begint
 • U kunt de inkoop- en waarderingsprijzen groepsgewijs bewerken, zodat u up-to-date bent en met de juiste marges werkt
 • U kunt formulieren zoals facturen, afdrukken en afhandelen

Voorbereiding

Enige ervaring met AccountView, alsook de cursussen “Aan de slag met AccountView” en “AccountView voor Gevorderden”.

Inhoud

 • De AccountView Interface
 • Het orderproces in AccountView
 • Het inkoopproces in AccountView
 • Het voorraadproces in AccountView
 • Beheer van een handelsadministratie

Literatuur en overige materialen

 • AccountView software op CD-ROM
 • Lesmateriaal in de vorm van een cursusmap
 • 4U pen

Duur

 • 3 sessies van 3 uren

Onze AccountView diensten:

 • Verkoop
 • Implementatie
 • Training & Support

visma logo