Asmita Rajaram

Enkele jaren geleden heb ik de training, Praktisch Kwaliteitsmanagement, bij 4U Business Solutions N.V. gevolgd. Het moment waarop ik startte met de training, stond ik aan het begin van mijn carrière. Na deze training ben ik nooit uit kwaliteitsmanagement gestapt, echter ben ik wel van branche veranderd. Desondanks heb ik de opgedane kennis altijd en overal goed kunnen gebruiken en precies daar zit voor mij de meerwaarde van de training.

De training is op een heel goed niveau en ik voelde mij prettig daarbij. Het eerste wat mij opviel toen ik de trainingszaal binnen stapte, was dat de groep knus, jong en dynamisch was. De trainees waren in verschillende branches werkzaam, waardoor je het aangeleerde vanuit verschillende invalshoeken leerde bekijken. Doordat de groep niet te groot was, bestond er genoeg ruimte voor interactie en effectieve groepsopdrachten.

Alhoewel wij literatuur meekregen, was de training vooral op de praktijk gericht. Het lesmateriaal was vrij algemeen. Het mooie was dat wij tijdens de groepsopdrachten casussen vanuit onze eigen werkomgeving mochten beredeneren, die vervolgens werden uitgewerkt. Ik kreeg hierdoor meteen mee wat binnen mijn werkcontext van toepassing was. Erg handig! Het boek Praktisch Kwaliteitsmanagement heb ik na de training nog heel vaak doorgenomen.

De trainers waren erg helder bij het overdragen van de leerstof en wij hadden voldoende ruimte om zowel met hen als onderling van gedachten te wisselen. Tijdens de heftige discussies was de aanpak van de trainers erg diplomatisch. Wij kwamen er daardoor altijd uit. Tegelijkertijd leerden wij indirect hoe wij argumenten moeten onderbouwen. Een goede kwaliteitsmanager moet uitstekend kunnen beargumenteren waarom hij/zij iets doet. Als kwaliteitsmanager ben je bij het realiseren van de doelen afhankelijk van andere partijen en je dient alle neuzen op die manier in één richting te krijgen. Ik heb geleerd hoe autoriteit te hebben zonder autoritair te zijn en ik kan vandaag de dag mijn mannetje staan bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Dankzij 4U Business Solutions N.V.

Mijn functie als kwaliteitsmanager startte in de bouwsector, waarna ik een carrièreshift maakte naar een opleidingsinstituut. Vol enthousiasme stap ik binnenkort met dezelfde kennis in een totaal andere branche. De aangereikte tools en handvaten kan ik altijd en overal gebruiken en toepassen. Ik zal in de toekomst min of meer op het gebied van kwaliteitsmanagement blijven opereren, omdat dat mijn passie is.

Asmita Rajaram

4U Business Solutions N.V. gaf mij die duw in de rug om van mijn passie mijn werk te maken.

OVERZICHT

  • Kwaliteitsmanager
  • Klant 2009 - 2010
  • Praktisch Kwaliteitsmanagement
  • Best Student of 2009-2010 Award