Democratisch leiderschap

Door dr. ir. Reynold Chandansingh

3 leiderschap stijlen

Ben je een autocratische leider? Een democratische leider? Of meer iets van een “laten doen” leider? Welke leiderschapsstijl of type manager ben jij? Wat denk je daar zelf, maar belangrijker nog: wat zouden je medewerkers over jou zeggen?

De leider heeft de verantwoordelijkheid om met een team van medewerkers bepaalde prestaties te leveren. Maar de manier waarop je dat doet is wat we dus een leiderschapsstijl noemen. De stijlen hebben verschillende sterke en zwakke punten. In een serie van 3 blogposts beschrijven we elke stijl van de 3 klassieke leiderschap stijlen:

  1. Autocratisch leiderschap
  2. Democratisch leiderschap
  3. Laissez-faire leiderschap

Democratisch leiderschap

Democratisch leiderschap is teamgericht leiderschap, waarbij de leider input zoekt bij beslissingen en taken delegeert. De gedachte is dat 2 (of meer) meer weten dan 1. Er wordt meer gedacht vanuit het team i.p.v. vanuit de baas:

  • de meningen van medewerkers wordt gevraagd
  • de feedback wordt gezocht voor besluiten
  • de besluiten worden daarna zelf genomen
  • de taken worden daarna verdeeld onder de medewerkers

Kenmerkend is:

  • een directe lijn met de medewerkers
  • grote “gelijkwaardige” interactie en uitwisseling met medewerkers
  • een duidelijke scheiding in verantwoordelijkheid

Let op: de democratische leider laat het besluiten niet over aan zijn medewerkers, maar luistert wel naar de input van de medewerkers. De besluiten worden nog steeds zelf genomen. Maar daarvoor zijn de medewerkers meer betrokken en voelen “ownership” op het moment dat de taken worden verdeeld en de besluiten worden uitgevoerd.

Het grootste voordeel hiervan is dat als de democratisch leider de kamer uit is, medewerker over het algemeen doorgaan met hard werken. Soms hebben ze niet eens door of de leider er is of niet. Ze worden niet steeds op de vingers gekeken en zijn zelf voldoende betrokken bij de taken, die uitgevoerd moeten worden.

Deze stijl heeft geen grote nadelen, behalve voor de medewerkers die gewoon willen horen wat ze moeten doen. D.w.z. medewerkers, die gewend zijn aan den autocratische leider. En dat zijn er veel meer dan we denken.

Onze ervaring is dat ervaren leiders geneigd zijn deze stijl vaker toe te passen. Ze hebben vaak de voordelen van betrokkenheid van medewerkers al ervaren. En hebben het effect meegemaakt voor zichzelf en voor de medewerkers.

Deze stijl wordt in het algemeen dan ook gezien als het meest effectief van de 3 leiderschapsstijlen. De medewerkers vinden het mooi om betrokken te zijn en de output is daardoor hoger. Voor de leider is het ook zichtbaar minder hard werken, als men zich toe staat te groeien in deze stijl.

 

Tijdens onze komende masterclass en het programma met als onderwerp Leidinggeven aan verandering meer over leiderschap stijlen.

Leave a Comment