HR Analytics

Begin november organiseren wij ons jaarlijkse Strategisch HRM webinar. In dit artikel vertelt Lloyd Cameron  kort over de inhoud van zijn presentatie.

HR Analytics

"In God we trust, others bring data". Dit is een uitspraak van de kwaliteitsguru dr. W. Edwards Deming, de man die de PDCA-cyclus bekendheid heeft gegeven. De PDCA-cyclus wordt ook wel Deming-cirkel genoemd.

Data is tegenwoordig allesbepalend. Zonder goede data geen goede besluiten en zonder goede besluiten geen goede performance. Dit geldt uiteraard ook voor HR. Binnen organisaties worden HR vraagstukken steeds nijpender, waar vinden we de juiste talenten, hoe kunnen we de prestaties van teams verbeteren, wat zijn de precieze oorzaken van het verloop binnen een bepaalde afdeling etc. Veel van dit soort vragen kunnen beantwoord worden door data te analyseren welke al aanwezig is in de organisatie. Verder kan diezelfde data helpen bij het vaststellen van HR beleid en doelstellingen. HR kan door effectief gebruik te maken van data haar toegevoegde waarde vergroten en de organisatie beter helpen de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Hoe kan HR beter gebruik maken van data, wat is HR analytics, hoe kunnen we de kwaliteit van HR data verbeteren, hoe ziet een eenvoudig HR analytics maturity model uit, hoe te komen tot datagedreven HR? Op deze en andere vragen zal Lloyd ingaan tijdens zijn presentatie.

Lloyd Cameron 
Is directeur/consultant van 4U Business Solutions. Deze organisatie houdt zich bezig met trainingen en advisering op het gebied van ISO, ICT en Finance. 4U helpt organisaties te voldoen aan internationale maatstaven zodat zij succesvol kunnen zijn binnen hun branche. In de achter ons liggende periode heeft 4U samen met partners meer dan 100 Surinaamse bedrijven begeleid naar ISO-certificering. 4U is authorized partner van de softwareleveranciers Visma/AccountView, Intuit/QuickBooks, Vivaldi/Bizzmine, Tendenz/ACT! en Celery Online Payroll & HRM.

Verder is Lloyd ook trainer/coach bij Excel Suriname een organisatie die er alles aan doet om mensen te helpen hun vaardigheden op het gebied van ICT en met name Microsoft Excel en Power BI te vergroten zodat zij betere prestaties kunnen leveren in en voor hun organisatie.