HR en Covid-19

Wat is de rol van HR tijdens de Covid-19 episode?

Door drs. Munaf Ali MHRM

Wie heeft in maart 2020 kunnen voorspellen dat thuiswerken nu nog actueel zou zijn?

De periode waarin HR bezig was met crisiscommunicatie, overleg, invoeren van protocollen om de medewerkers te beschermen, uitwerken thuiswerk opties en vooral medewerkers bewust maken over Covid-19 liggen in het verleden. Maar helaas heeft Covid-19 een langdurig effect op de werkzaamheden van HR. Liggen er nu dan nieuwe prioriteiten voor HR? Hieronder enkele opties waarbij HR een belangrijke rol zal moeten vervullen in de voor ons liggende periode:

  1. Maak gebruik van virtuele platforms en social media applicaties

Samen met IT kan HR ervoor zorgen dat afhankelijk van de branche en in beroepen die geen fysieke aanwezigheid vereisten deze platforms en applicaties gepromote worden voor een ‘veilige communicatie’ en ontwikkeling van medewerkers. Zie https://www.frankwatching.com/archive/2020/03/20/tools-voor-videobellen-online-meetings/ voor applicaties die bijna of niets kosten.

  1. Begeleiding van Managers bij de (implementatie) van deze nieuwe manier van werken

HR kan op organisatieniveau richtlijnen opstellen voor het thuiswerken en als Business Partner helpen om nieuwe performance evaluatietechnieken te implementeren zodat de nieuwe managementstijl veel beter aansluit op de nieuwe manier van werken en vooral ervoor zorgt dat managers meer vertrouwen heeft in het functioneren van medewerkers op afstand. De digitaliseringsgolf als gevolg van Covid-19 is al in gang gezet! Zo ook de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden op afstand voor medewerkers waarvan HR(D) gretig gebruik kan maken.

  1. Zet de organisatie samenstelling op de operatie tafel

Het kan best zijn dat er afdelingen zijn die door de situatie meer werk erbij krijgen en een andere veel minder moet doen. Ga na met het management waar dat speelt en zet de ‘overtollige’ medewerkers in waar dat nodig is. Kunnen bepaalde taken voorlopig overgedragen worden aan een andere afdeling? Het is nog steeds goedkoper dan het aannemen van een nieuwe medewerker en dit geeft ook een boost aan het imago van organisaties omdat medewerkers behouden worden in deze moeilijke tijden.

  1. Richt een centrale plek in voor alle HR vragen

De reguliere HR zaken (recruitment, performance and goals, employee relations, etc) vinden nog steeds plaats. In situaties waar HR niet lijfelijk op de werkplek aanwezig kan zijn is het handig een plek te creëren waar medewerkers 24/7 terecht kunnen voor informatie. Denk aan Sharepoint, One Drive, etc waar je een up to date Frequently Asked Question platform (FAQ Board) kan opzetten en onderhouden.

  1. Blijft alert en helpt managen

In deze tijd van Covid-19 en precaire financiële situatie heeft HR de immense taak om, sterker dan voorheen, de leiding van de organisaties erdoor heen te helpen. Werkzekerheid, inkrimping, ontslagen, bedrijfssluiting liggen om de hoek en dat veroorzaakt onzekerheid bij werknemers en de leiding. Uitzoeken van andere opties om drastische maatregelen te vermijden is een rol die HR veel beter dan voorheen zal moeten gaan vervullen. Te denken valt aan slimmere roosters, breder gebruik van thuiswerken, stimuleren van flexibel werken, flexibele organisatie structuren and so on.

Covid-19 en de verontrustende berichten hierover zullen blijven komen en voor onrust zorgen. HR en de leiding moeten laten zien dat de gezondheid en welzijn van de medewerkers voorop staan zonder dat de organisatiedoelstelling geschaad wordt. De inzetbaarheid van medewerkers is primair en HR en de leiding moeten de resultaten monitoren en vooral de kosten en baten in kaart brengen om zodoende de impact van een bepaalde keuze te kunnen onderbouwen. Dit kan op gegeven moment leiden tot algemeen HR-beleid, want Covid-19 vertrekt helaas nog niet.

Leave a Comment