HRM in de lijn en HR business partnership

Roy Laurens

Begin november organiseren wij ons jaarlijkse Strategisch HRM webinar. In dit artikel vertelt drs. Roy Laurens kort over de inhoud van zijn presentatie.

HRM in de lijn en HR business partnership
Vroeger stond de afdeling PZ bekend als een softe en niet echt belangrijke afdeling. Tegenwoordig heeft de personeelsafdeling onder de naam ‘Human Resource Management’ veel aanzien, is het gezichtsbepalend voor een organisatie en wordt personeel gezien als een belangrijke troef om strategisch voordeel te behalen op concurrenten.
De mens is de kritieke succesfactor. Maar HRM is niet het alleenrecht van een afdeling. Beter nog, HRM moet in de lijn. Wat houdt dat in en hoe geef je daaraan invulling?
HRM in de lijn wil volgens mij zeggen dat de primaire personeelszorg naar de lijn gaat. Het wil dus zeggen dat de direct leidinggevenden ook de sociale component van het aansturen van mensen tot hun verantwoordelijkheid moeten nemen. We noemen dit integraal management.
Doordat steeds meer taken van HRM verhuizen naar lijnmanagement heeft HRM door deze verschuiving meer tijd voor strategisch beleid. Toch blijkt dit in de praktijk niet eenvoudig.
Nieuwe competenties zijn belangrijk. Maar voor wie en welke competenties dan? Hoe ziet de bagage van de HRM als strateeg eruit? Wat zijn de kennis en vaardigheden van de HR businesspartner? Zeker ook de rugtas van de zogenoemde integraal manager (lijnmanager) heeft nieuwe inhoud gekregen in het concept van ‘HRM in de lijn’. Denk maar aan coachend motiveren, mensen taken geven waar ze competent voor zijn en zorgen dat er commitment is met de organisatiedoelen of de producten dan wel diensten die worden voortgebracht. Wat zit er in jouw rugtas? Ben je klaar voor HRM in de lijn?

Over Roy Laurens
Drs. Roy Laurens is bestuurs- en bedrijfskundige met strategisch HRM als specialiteit. In zijn jarenlange loopbaan in de functies van partner, directeur, manager en consultant heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan op de terreinen strategisch management en performance improvement. Genoemde functies vervulde hij zowel in Suriname als in buitenlanden (Nederland, Indonesië en de voormalige Nederlandse Antillen).
Hij is de oprichter van Laurens Advisory, gespecialiseerd in organisatie advies, training en coaching en staat voor een resultaatgerichte en menselijke benadering van management vraagstukken. HRM is het focus gebied van Laurens Advisory.