Laissez-faire leiderschap

Door dr. ir. Reynold Chandansingh

Laissez-faire

Ben je een autocratische leider? Een democratische leider? Of meer iets van een “laten doen” leider? Welke leiderschapsstijl of type manager ben jij? Wat denk je daar zelf, maar belangrijker nog: wat zouden je medewerkers over jou zeggen?

De leider heeft de verantwoordelijkheid om met een team van medewerkers bepaalde prestaties te leveren. Maar de manier waarop je dat doet is wat we dus een leiderschapsstijl noemen. De stijlen hebben verschillende sterke en zwakke punten. In een serie van 3 blogposts beschrijven we elke stijl van de 3 klassieke leiderschap stijlen:

 1. Autocratisch leiderschap
 2. Democratisch leiderschap
 3. Laissez-faire leiderschap

 Laissez-faire leiderschap

Laissez-faire Leiderschap is hands-off “laten doen” leiderschap, waarbij de leider het doen over laat aan de mensen. Niet omdat de leider “lazy” is, maar omdat die gelooft dat medewerkers zelf weten wat belangrijk is en hoe het te doen. Het is een zinnige stijl als je hoog-gemotiveerde en hoogopgeleide medewerkers hebt.

Als je de beste medewerkers hebt, is het niet zinvol om ze nauwgezet te controleren:

 • de mogelijkheden van medewerkers wordt aangesproken
 • de medewerkers hebben mogelijkheden om zelf besluite te nemen
 • de medewerkers hebben veel ruimte om problemen zelf op te lossen
 • de leider doet een stap terug en bege-leidt

Velen denken dat dit helemaal geen leiderschap is. Het wordt vaak ook niet herkend als een relevante vorm van leiderschap. De belangrijkste kenmerken van een laissez-faire leider zijn:

 • faciliteert door het geven van richting, doelen, deadlines en mogelijkheden
 • moedigt medewerkers aan om het zelf te doen
 • controleert de medewerkers niet nauwgezet op taken en voortgang
 • bege-leidt waar daar behoefte aan is,

Het grootste voordeel hiervan is dat medewerkers daadwerkelijk “ownership” voelen voor het werk. Je krijgt vaak het beste van de medewerkers bij deze vorm van autonomie. Hun motivatie is groot om het beste ervan te maken. Veel medewerkers (70%) prefereren deze stijl.

Een voorwaarde is natuurlijk wel dat je als leider je wel moeten omringen met slimme, hoogopgeleide, zeer gemotiveerde en competente mensen.  Je hoeft ze dan niet constant te controleren. Je kunt ze dan ook de ruimte geven.

Het grootse nadeel is dat dit veel stress kan opleveren voor je medewerkers omdat ze niet kunnen omgaan met zoveel vrijheid. Je leiderschap kan als onduidelijk ervaren worden. Veel medewerkers hebben helaas nog steeds een voorkeur voor het werken voor autocratische leiders.

Onze ervaring is dat leiders het moeilijk vinden deze stijl toe te passen. Ze zijn gewend “in control” te zijn, terwijl je hier (veel) meer overlaat aan je medewerkers. En zelfs met slimme, hoogopgeleide, zeer gemotiveerde en competente medewerkers vinden veel leiders dat een uitdaging.

Deze stijl wordt in het algemeen dan ook gezien als gemiddeld effectief. Echter in bepaalde situaties kan het de meest effectieve leiderschapsstijl zijn. Autonomie voor medewerkers brengt het beste in ze naar boven (als ze dat kunnen), waardoor de output hoog is. Voor de leider is deze stijl een grote, maar het kan veel opleveren in termen van resultaat met minder inspanning.

Samenvatting

Autocratisch leiderschap is baasgericht leiderschap met een grote machtsafstand tussen de leider en de medewerkers. Democratisch leiderschap is teamgericht leiderschap, waarbij de leider input zoekt bij beslissingen en taken delegeert. Laissez-faire Leiderschap is hands-off “laten doen” leiderschap, waarbij de leider het doen over laat aan de mensen.

Dit was de laatste blogpost in een serie van 3.

Elke stijl is nuttig, afhankelijk van de situatie. Daarover meer tijdens onze masterclass en het programma met als onderwerp Leidinggeven aan verandering.

Leave a Comment