Leidinggeven aan verandering

Leidinggeven aan verandering
Leiderschap is primair gericht op beweging en het veranderen van anderen. Leiderschap in de context van organisatieverandering is dus het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) personen om doelen te bereiken, de organisatiedoelen. Dit beïnvloeden van gedrag gebeurt door gebruik te maken van bepaalde leiderschapsstijlen, eigenschappen en motieven, en door het uitvoeren van verschillende activiteiten die ‘er echt toe doen’.
Hoe kunnen organisaties hun voortbestaan in deze onzekere tijden veilig stellen en de hevige crisis benutten om er versterkt uit te komen? Er zijn nu geen tijd noch middelen beschikbaar om ‘luxe’ (nice to have) organisatie ontwikkelingen te plegen. De sleutel naar succes is het (top)management dat nieuwe invulling moet geven aan de zijnswaarde van de organisatie, nu en in de toekomst. Uitmuntend leiderschap is key. Hierover willen we het in de komende programma's hebben. Onder andere komen de volgende vragen aan de orde.
Waarom veranderen? De crisis bedreigt het voortbestaan van elke organisatie. Er is een nieuwe visie op de toekomst nodig.
Waartoe veranderen? Een gezonde organisatie die weet waarvoor het staat en gaat. Een inspirerend en haalbaar toekomstperspectief. Mensen moeten weer volop gemotiveerd zijn en trots op hun organisatie.
Hoe veranderen? Vooral geen paniek. Gepast en effectief leidinggeven aan de verandering! Maak als (top)management helder voor een ieder hoe de organisatie ervoor staat en welke acties moeten worden ondernomen.

2 Programma's
Wij richten ons met het thema ‘Leidinggeven aan verandering’ op 2 maatwerk programma’s voor 2 doelgroepen van (top)management. Het (top)management moet nu meer dan ooit hun visionaire vermogens aan de dag leggen. Ze verbeelden de toekomst en blijven niet hangen bij de huidige negatieve gevolgen van de crisis.

  1. Masterclass Leidinggeven aan verandering voor Executives, dat wil zeggen personen in posities met (gedeelde) eindverantwoordelijkheid zoals directie en raden van bestuur (RvB), toezicht (RvT) en commissarissen (RvC) (webinars op de  woensdagavonden 10 en 17 maart 2021 van 18.00-20.30 uur). Maximaal 12 deelnemers.

In deze bizarre tijden ontbreekt dit thema niet in the board meetings. Er moet verandering komen. De prioriteit op het hoogste organisatie niveau ligt bij strategische acties om het voortbestaan veilig te stellen. Er zijn keuzes nodig en alleen ‘the executives’ kunnen en moeten die maken.

  1. Programma Leidinggeven aan verandering voor Non-Executives zoals managers, supervisors en overige leidinggevenden (webinars op de donderdagavonden 11, 18 en 25 maart en 1 april 2021 van 18.00-20.30 uur). Maximaal 24 deelnemers.

Bij leidinggeven aan verandering gaat het vooral om het veranderen van gedrag van mensen, in termen van motiveren en inspireren, richting geven en mensen op één lijn brengen. Hoe geef je leiding aan teams en hoe zorg je voor een geoliede samenwerking waarin verwachte prestaties gegarandeerd worden.

Overige informatie
In de programma's worden theorie en (uw) praktijk afwisselend behandeld. Resultaat is dat u meer inzicht in veranderingsprocessen en verandermanagement verkrijgt. Uw kennis en vaardigheden in aansturen van veranderingen zijn vergroot. Na aanmelding ontvangt u het programma met beschrijving van de inhoud als ook de te behandelen onderwerpen. Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding.

Uw investering
Uw investering voor deelname bedraagt SRD 3.950,-- en is inclusief  digitale handouts en het e-book "Succesfactoren voor samenwerking - Hoe effectievere, efficiëntere en enthousiastere teams te leiden-" van Reynold Chandansingh. De non-executives ontvangen daarnaast ook nog een certificaat van deelname.

Leave a Comment