Omgaan met actuariële grondslagen

Webinar actuariële grondslagen

Op dinsdag 12 oktober a.s. organiseert 4U Business Solutions samen met Milliman Nederland het webinar "Omgaan met actuariële grondslagen".

Tijdens dit webinar zullen Rajish Sagoenie en René van der Meer van Milliman ingaan op het onderwerp en ook tips geven hoe een actuarieel rapport te lezen.

Actuariële grondslagen
Grondslagen vormen de basis voor de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) en de hoogte van de pensioenpremies van een pensioenfonds en verzekeraar.

Periodiek dienen pensioenfondsen een grondslagenonderzoek uit te voeren om na te gaan of de gehanteerde grondslagen voldoende prudent zijn. De periodiciteit van een dergelijk grondslagenonderzoek is te bepalen door het bestuur van het pensioenfonds. In de nederlandse praktijk zien wij dat de periodiciteit wordt gekoppeld aan de publicatie van een nieuwe periodetafel door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (KAG), momenteel eens in de twee jaar.

In een grondslagenonderzoek kunnen de volgende grondslagen nader worden onderzocht:

  • Overgangskansen (sterfte/langleven en arbeidsongeschiktheid)
  • Gehanteerde rekenrente
  • Kostenopslag in de voorziening
  • Overige opslagen in de voorziening (bijvoorbeeld opslag financiering wezenpensioen)
  • Diverse opslagen in de premies (bijvoorbeeld opslag voor arbeidsongeschiktheidsrisico, wezenpensioen, risicopremies t.b.v. overlijdensrisicodekking, leeftijdsverschil man-vrouw etc.)

Als voorbeeld is bekend dat de levensverwachting mondiaal al decennialang toeneemt, Dit heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is inzicht in de ontwikkeling van de levensverwachting belangrijk om een inschatting van de toekomstige geldstromen te kunnen maken en zo voorzieningen vast te kunnen stellen.

Jaarwerk pensioenfonds
Jaarlijks bij het opstellen van het jaarwerk worden de grondslagen van het pensioenfonds nader geanalyseerd en uitgewerkt in een actuarieel rapport. Kunt u de resultaten interpreteren? Begrijpt u hoe een resultaat op sterfte ontstaat? Wij kunnen een verkorte pensioencursus (digitaal) verzorgen ‘hoe lees ik een actuarieel rapport’. Ook hierop zullen de inleiders ingaan tijdens het webinar.

Doelgroep
Bestuurders van pensioenfondsen, financieel managers, accountants, actuarissen etc.

Details
Online webinar via ZOOM. Dinsdag 12 oktober 2021 van 09.00-10.30uur Surinaamse tijd
Deelname is gratis. U kunt registreren voor deelname door op onderstaande knop te klikken.

Leave a Comment