Patricia Norah

Als nieuwbakken kwaliteitscoördinator binnen het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek, vond ik het noodzakelijk mijn kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement te vergroten. Ik nam toen het initiatief de voormalige directeur, Ir. Edgar Akrum, te benaderen met het verzoek de training “Praktisch Kwaliteitsmanagement”, bij 4U Business Solutions N.V. te volgen. Nadat de directeur zijn toestemming verleend had, nam ik vol enthousiasme deel aan de training.

Over het algemeen was de training zeer praktisch. Ook de interactie tussen de trainers en de trainees was uitstekend. De normprocedures, in deze de ‘do’s and don'ts’ van Praktisch Kwaliteitsmanagement, werden ons aangeleerd. Via Google Drive konden wij tijdens en na de training toegang tot additionele informatie krijgen, hetgeen ons ook moest aansporen om aan deskresearch te doen. Dit vonden wij erg handig!

Ik ben de mening toegedaan dat er binnen elke organisatie er weleens mensen zijn met verschillende karaktertrekken en rollen. Om effectief hierop in te kunnen spelen, kregen wij tijdens en na de training de richtlijnen ‘hoe om te kunnen gaan met verschillende karaktereigenschappen binnen organisaties’. Deze competenties zijn mij bijgebleven en werden door mij toegepast in mijn werk als kwaliteitscoördinator/programma coördinator en wetenschappelijk medewerker.

Tijdens de training verliep de communicatie vrij vlot; zo nu en dan bleek echter, dat de opdrachten die mondeling waren doorgegeven niet altijd even duidelijk waren. Natuurlijk, is het zo dat de ene trainee wat meer tijd nodig heeft dan de andere trainee, om zich de materie eigen te maken; hetgeen niet weg neemt dat eenieder over zijn eigen intelligentie vermogen beschikt (de ene trainee heeft weliswaar niet zoveel informatie nodig om aan iets te beginnen, maar de andere soms wel). Gelet hierop zou ik 4U Business Solutions N.V. aanbevelen om in de nabije toekomst liefst schriftelijk de opdrachten en richtlijnen voor de trainees vast te stellen.

Al met al heb ik een zeer prettige en onvergetelijke tijd gehad. Dit heeft erin geresulteerd dat ik de training als best geslaagde trainee voor het jaar 2015-2016 kon afronden. Ik ben dan ook, buiten mijn verwachtingen om, uitgeroepen tot student of the year en daar ben ik zeer trots op. Ik geef toe dat ik nog niet daar ben waar ik zou willen zijn qua mijn kennis op het gebied van ISO-certificering, omdat ik de mening ben toegedaan dat er nog heel veel te leren valt op het gebied van Kwaliteitsmanagement en ISO-certificering. Ik ben dan ook van plan om op zeer kort termijn de training “Praktisch Intern Auditeren” te volgen. Dat is voor mij ‘The next step’!

Voor nu ben ik wel erg content met de kennis die mij tijdens de training “Praktisch Kwaliteitsmanagement” is bijgebracht. Dit is voor mij een teken dat de deur alvast op een kier staat voor wat betreft mijn kennisverruiming op het gebied van Kwaliteitsmanagement c.q. ISO- certificering.

4U Business Solutions N.V. is een stap dichterbij de finish!

Patricia_Norah

OVERZICHT

  • Kwaliteitscoördinator
  • Klant 2015 - 2016
  • Praktisch Kwaliteitsmanagement