Training Praktisch Intern Auditeren

Praktisch Intern Auditeren 2020
Praktisch Intern Auditeren

Een interne audit is een prima hulpmiddel voor het doorvoeren van verbeteringen in een organisatie. Om u en uw organisatie te helpen effectieve interne audits uit te voeren organiseren wij de training Praktisch Intern Auditeren. Op woensdag 29 januari aanstaande start de volgende ronde van deze training.

De training omvat 8 dagdelen (4 dagen) verspreid over een periode van 4 weken. Tussen de trainingsdagen hebben wij bewust extra tijd gescheduled zodat de deelnemers genoeg tijd en ruimte hebben om zich de stof eigen te maken en ook voldoende tijd kunnen besteden aan de praktijkopdrachten.

Enkele voordelen voor u en uw organisatie:

 • U/Uw auditteam krijgt kennis en vaardigheden om een effectieve audit uit te voeren
 • Uw organisatie voldoet aan de normverplichting om interne audits uit te voeren.
 • De deelnemer moet twee audits succesvol uitvoeren om in aanmerking te komen voor het certificaat; De uitgevoerde interne audits zijn een katalysator voor verbeteringen
 • Het draagvlak voor ISO binnen uw organisatie wordt versterkt
 • U bent beter voorbereid op externe audits
 • Tijdens de training wordt uitgegaan van de ISO 9001:2015 norm en de nieuwe ISO 19011:2018

Doelgroep
De training is bestemd voor iedereen die interne audits uitvoert en/of gaat uitvoeren binnen de eigen organisatie. De ideale deelnemer heeft een MBO-diploma of hoger en enkele jaren werkervaring.

Inhoud
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

 • Begrippen en achtergronden m.b.t. audits;
 • Opzet en werking van een managementsysteem
 • PDCA-cyclus
 • Opzetten en beheren van een risk based auditsysteem;
 • De auditprocedure (voorbereiding, uitvoering, rapportage en opvolging);
 • De interne audit als verbeterinstrument;
 • Richtlijnen voor audits;
 • Interpretatie van de ISO 9001:2015 norm;
 • 7 Kwaliteitsmanagementprincipes;
 • Toegevoegde waarde bereiken met auditing;
 • Sociale vaardigheden en interviewtechnieken;
 • Input voor de MRM (Management Review Meeting);
 • Vaststellen en afhandelen van afwijkingen;
 • Auditrapportage en -opvolging

Werkwijze
Deze klassikale training is bijzonder praktijkgericht. Tijdens de training wordt het behandelen van de theorie afgewisseld met diverse praktijkgerichte opdrachten, die zowel in groepsverband als individueel worden uitgewerkt. Verder wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij tijdens of na de trainingsperiode een interne audit uitvoert in de eigen organisatie. Op deze manier wordt de opgedane theoretische kennis toegepast in de eigen praktijksituatie.

Toetsing en certificaat
Om voor een certificaat in aanmerking te komen moet de deelnemer alle sessies hebben gevolgd en de theorie- en praktijktoets hebben gehaald. De theorietoets wordt afgenomen tijdens de derde sessie. De praktijkopdracht mag maximaal een maand na afloop van de training worden ingeleverd.

Investering
Uw investering voor deelname bedraagt Euro 695,- en is inclusief lesmateriaal, versnaperingen, lunch en een afsluitende toets en evaluatie van de praktijkopdrachten.

 

LOGISTIEKE EN OVERIGE INFORMATIE
De training start op woensdag 29 januari 2020 op een nader bekend te maken lokatie.

De overige trainingsdagen zijn woensdag 5, 12 en 19 februari 2020.

De lestijden zijn telkens van 08.30-15.30uur.

Het minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum 10.