Rugia Wijsman

Vanaf het jaar 2008 tot heden ben ik werkzaam bij de grootste importeur, tevens groothandelaar, in medicamenten in Suriname. Voordat ik in dienst trad, heb ik in Nederland, op Curaçao en Aruba als apotheker gewerkt bij verschillende apotheken. De ervaring die ik opdeed, kon ik ook in dit bedrijf toepassen. Echter bleek er geen transparantie te zijn in de processen. Ik besloot daarom op mijn eigen afdeling de processen en procedures in kaart te brengen, terwijl ik mij verdiepte in de theorie van ISO 9001 en kwaliteitsmanagement.

Vanwege mijn interesse in kwaliteitsmanagement, besloot ik in 2011 op eigen initiatief de training “Praktisch kwaliteitsmanagement” bij 4U Business Solutions N.V. te volgen. Ik maakte dit kenbaar aan mijn werkgever en kreeg meteen de volledige ondersteuning. Vanuit de overheid werd kort daarna een project geïmplementeerd, waarbij bedrijven werden gestimuleerd om zich te certificeren. Mijn werkgever besloot daaraan te participeren en ik werd aangewezen als het waarnemend hoofd van de afdeling kwaliteitszorg. In die functie was ik twee jaren verantwoordelijk voor de opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem en de audits. Na de training begon ik zaken op mijn afdeling systematisch aan te pakken. Samen met mijn collega’s hebben we een goed kwaliteitsmanagementsysteem kunnen opzetten. Daarbij werd ook een kwaliteitshandboek opgemaakt.

We zitten momenteel in de transitie van de ISO 9001-2008 naar de ISO 9001-2015 norm. Later dit jaar willen wij tijdens de externe audits aangeven hoe ver wij zijn met de implementatie van de nieuwe ISO norm. De eis is, dat bedrijven in 2018 volledig moeten voldoen aan deze norm, maar ons doel is om deze al in 2017 rond te hebben. Dit zullen wij ook zeker behalen, omdat het kwaliteitsmanagementsysteem prioriteit heeft.

De aangereikte tools en handvaten, tijdens de trainingen van 4U Business Solutions N.V., kan ik tot heden gebruiken en toepassen en daar ben ik erg dankbaar voor. De trainingen hebben een toegevoegde waarde gehad aan mijn competenties. De methodiek die de trainer toepast bij de kennisoverdracht is erg verfrissend en boeiend. De trainingen zijn interactief, praktisch en helemaal niet saai. Het lesmateriaal is duidelijk beschreven, bruikbaar en heeft een koppeling met de praktijk.

Ik ben erg onder de indruk van de trainingen van 4U Business Solutions N.V. Het enige wat soms tegenviel, was dat de informatie op bepaalde dagen te veel was, waardoor een groot deel van ons voor het einde van de training bekaf was. Dit kwam waarschijnlijk ook omdat wij een werkdag achter de rug hadden. 4U Business Solutions N.V. zou eventueel met de klanten af kunnen stemmen dat medewerkers die een training volgen, een halve dag werken. Goed om over na te denken.

Ik ontvang nog steeds de nieuwsbrieven en trainingsupdates. Deze stuur ik door naar anderen binnen de organisatie en er worden vaker collega’s afgevaardigd om de trainingen te volgen. Een training bij 4U Business Solutions zal ik altijd adviseren aan anderen binnen en buiten de organisatie waar ik werkzaam ben.

De aangereikte tools en handvaten, tijdens de trainingen van 4U Business Solutions N.V., kan ik tot heden gebruiken en toepassen.

Wijsman_600f9b7

OVERZICHT

  • Kwaliteitsmanager
  • Klant 2011 - 2016
  • Normkennis ISO 9001-2008 / Workshop ISO 9001-2015 / Training Root cause analysis / Praktisch Intern Auditeren