Strategisch HRM webinar 2021

People join organizations and leave leaders

“People join organizations and leave leaders”
We zitten nog middenin de coronabeperkingen, maar toch komen al de berichten over schaarste aan personeel naar buiten. Ook heeft het afgelopen coronajaar voor veranderingen bij organisaties én medewerkers veroorzaakt die onomkeerbaar lijken. Dat zijn factoren die de behoefte aan Strategisch Human Resource Management (SHRM) aanjagen. Om organisaties daarmee te helpen organiseren we ook dit jaar weer ons jaarlijks terugkerende SHRM webinar.
Zowel de publieke als private sector zijn altijd onderhevig aan verandering. Dat vereist van de HR-professional een permanente alertheid voor de strategische inzet van werk. In welke richting koerst de organisatie en wat vraagt dat van het human resource management? Ons webinar SHRM leert u om deze cruciale organisatie discipline de juiste waarde te geven.
Al vele jaren praten we in Suriname erover: HR als strategische business partner. Meerdere toonaangevende onderzoeken hebben aangetoond dat organisaties die strategisch HRM inzetten succesvoller zijn. Toch zijn veel HR-managers nog druk met administratief en beheersmatig werk en komen ze nauwelijks toe aan strategie. Hoe kan dat anders… beter, hoe MOET dat anders?
De HR-strategie en het HR-beleid moeten nauw aansluiten bij de doelen, missie en visie van uw organisatie. Hoe stelt u deze HR-strategie op en hoe maakt u een jaarplan voor uw HR-beleid? In ons webinar SHRM kunt u deze en andere vragen stellen aan de experts. En ook kennisdelen met elkaar.
Geïnteresseerd? Meldt u aan voor ons webinar op woensdag 10 november 2021.

Sprekers
Dr. Reynold Chandansingh zal het thema HR en leiderschap belichten en zijn ervaringen, in het bijzonder op het gebied van ‘Leadership & Management’ met u delen.
Lloyd Cameron zal ingaan op HR Analytics en u hoe u daarmee performance kan verbeteren.
Drs. Roy Laurens laat zien hoe belangrijk HRM in de lijn is en hoe ‘HR business partnership’ werkt.
De sprekers zijn gerenommeerde professionals die hun sporen hebben verdiend op het terrein van organisatie strategie waarbij de focus ligt op HRM.

Doelgroep
Directeuren, HR-professionals, managers en iedereen met HR-affiniteit.

Programma
Het programma (onder voorbehoud van wijzigingen) ziet er als volgt uit:

18:30 – 18:45 Welkom en opening
18:45 – 19:15 Eerste inleiding
19:15 – 19:45 Tweede inleiding
19:45 – 20:00 Pauze
20:00 – 20:30 Derde inleiding
20:30 - 20:55 Paneldiscussie/Gedachtenwisseling
20:55 – 21:00 Afronding en wrap up

Investering
Uw investering voor deelname bedraagt SRD 495,-- en is inclusief handouts.

Overige details
Online webinar via ZOOM. Woensdag 10 november 2021 van 18:30-21:00uur. Dit is een extra sessie. De sessie van dinsdag 9 november is al volgeboekt.
U kunt zich aanmelden door op onderstaande knop te drukken.

Leave a Comment