Seminar Strategisch HRM – Profiel Sprekers

Op woensdag 29 juli a.s. vindt ons 3SHRM Event plaats. Deze keer met als thema "Managen van Verandering".
Dit heeft u in ons eerdere bericht voor save the date kunnen lezen.
Hieronder treft u de profielen aan van de sprekers en een korte beschrijving van hun presentatie. Schroom niet om bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met de organisatoren.Graag verwelkomen wij u op het 3e SHRM Event!Als sprekers zullen optreden Dirk Currie, Sadhana Raghoebarsing en Rachel Sweet.

Profiel Dirk Currie
Dirk heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Anton de kom universiteit van Suriname. Hij heeft daarna 6 jaar gewerkt op het Ministerie van Financiën op de afdeling economische aangelegenheden. Daarna heeft Dirk 29 jaar gewerkt bij Telesur waarvan 4 jaren als hoofd interne controle, daarna 15 jaren als financieel directeur en de laatste 10 jaren als directeur. Hij heeft na Telesur korte tijd gewerkt in zijn eigen consultancy bedrijf genaamd YLT-Consultancy ofwel Your Leadership Toolbox-Consultancy. Dirk werkt sedert 1 april 2017 bij Fernandes Concern Beheer als directeur in de functie van Chief Operating Officer. Hij zal in deze functie werkzaam zijn tot eind augustus 2020 waarna hij zijn werkzaamheden vanuit zijn eigen consultancy bedrijf zal hervatten. Dirk heeft in vele bedrijven in diverse sectoren ook gefunctioneerd als lid van de raad van commissarissen en is thans nog bij 3 bedrijven lid van de raad van commissarissen. Tijdens zijn werk heeft Dirk heel veel aan change management projecten en organisatie wijzigingen gewerkt. Verder heeft hij zich verdiept in leiderschap en zijn belangrijkste focus daarbij is emotioneel intelligent leiding geven. Dirk  heeft 5 jaar als voorzitter leiding gegeven aan de CANTO (Regionale Organisatie van Telecom bedrijven) en heeft in diverse sociale organisaties in het bestuur gezeten. Thans is hij voorzitter van de stichting Lotjeshuis, een tehuis voor verwaarloosde en ondervoede kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar.

 

Situationeel Leadershap, verandermanagement en Strategisch HRM – Dirk Currie
Situationeel leiderschap

 • In het werk krijg je te maken met verschillende situaties en ieder situatie vereist een ander stijl van leiding geven
 • Leiding geven is niet slechts de kennis over verschillende vormen van leiderschap maar ook de toepassing van en dus oefening met de diverse vormen van leiderschap
 • Een belangrijke leervorm van leiderschap op basis van invloed is leiding geven aan een vrijwilligers organisatie
 • Macht en het omgaan met macht in een rol van leiderschap moet ook geoefend worden
 • Heeft iemand het vakgebied macht ooit in een opleiding meegekregen? Hoe en wanneer pas je het toe

Management of Change

 • Wanneer is kennis van management of change nodig in organisatie?
 • Moeten leidinggevenden kennis bezitten over management of change?
 • Hoe belangrijk is de theorie van management of change in de praktijk?

Strategisch HRM

 • Wat is strategisch HRM?
 • Wat is de rol van de afdeling HRM?
 • Wat is de rol van de afdeling HRM bij SHRM?
 • Welke rol vervullen managers bij SHRM?
 • Welke rol speelt de directie bij SHRM?
 • Wat is de kennis van directie leden over SHRM?
 • Welke beïnvloedingsrol dienen HRM afdelingen te hebben bij SHRM implementatie?

Profiel Sadhana Raghoebarsing
Sadhana Raghoebarsing is in 2019 in dienst getreden van Staatsolie als Change Management Lead, waar zij 10 jaar geleden het onderzoek voor haar masteropleiding ook heeft gedaan. Zij fungeert als Change Management Lead in verschillende projecten met steeds andersoortige rollen. Van heel erg operationele rollen naar erg high level en conceptueel. Dat kan aan de ene kant het bijhouden van changelogs zijn, dus alle kleine veranderingen traceren en vastleggen om daarna na te gaan hoe elke verandering het beste gefaciliteerd, begeleid en ingebed kan worden. Aan de andere kant kan haar rol zijn dat ze een veranderplan en strategie (mee)bepaalt voor een project en het heel secuur monitort. Alles daartussen komt natuurlijk ook aan de orde waaronder het uitwerken van communicatieplannen, Helpdesks, FAQ’s en Projectbranding.
Hiervoor heeft Sadhana 7 jaar in als consultant gewerkt en varieerden haar opdrachten tussen organisatie ontwikkeling (van organisatie beschrijving tot aan doorvertaling in bedrijfs- en functie KPI’s), strategie en planning (strategiebepaling, planning en monitoring), onderzoek en analyse (kwalitatieve en kwantitatieve management, klant en employee scans) en projectmanagement.  Sadhana heeft tijdens haar consultancy ook een sterke focus ontwikkeld voor remuneratie- onderzoeken en beleidsontwikkeling.
Tijdens haar periode als consultant heeft zij verschillende business en organisatieontwikkelingsvakken gedoceerd bij FHR School of Business en fungeerde als trainer op de gebieden waarin zij ook advieswerk deed.
Na haar periode als consultant heeft Sadhana bij Kersten en Parbo respectievelijk Strategic Planning en Sales & Operations Planning gedaan.
Sadhana behaalde in 2010 haar Master of Science titel in Culture Organization and Management (Change and Intervention strategies) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2007 behaalde zij  haar Bachelor Science titel in de Internationale Economie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Change Management - A practice at Staatsolie – Sadhana Raghoebarsing

 1. Division and definition
 2. Role & added value Change Management (Lead)
 3. Responsibility Change Management Lead
 4. What does a Change Management Lead need and where does it differ with PM and HR
 5. Practical Change Management examples at Staatsolie

Profiel Rachel Sweet
Rachel Sweet is in 2013 in dienst getreden bij Staatsolie maatschappij Suriname N.V. in de functie van HR Officer en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld naar de functie van HR Specialist, haar huidige functie. Op het gebied van HRM heeft zij vanuit haar studies en de praktijk bij elkaar ongeveer 11 jaren ervaring, waarbij zij zich expliciet aangetrokken voelt tot de factor ‘mens’. Zij gelooft dat het vertrouwen in het menselijk potentieel de basis vormt voor het realiseren van organisatiedoelen.

In 2008 heeft zij haar HBO opleiding in Human Resource Management afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam met een Minor in Learning & Development. Vanuit haar behoefte om te blijven leren heeft zij de tweejarige Master opleiding in HRM aan het Lim A Po Instituut afgerond.

In haar huidige functie is zij de Corporate HR Business Partner van het Financieel Directoraat van Staatsolie, draagt zij als Process Lead bij tot de coördinatie en optimalisatie van Talent Management instrumenten zoals Performance Management en Succession planning en biedt zij de nodige HR ondersteuning tijdens organisatieveranderingen.

HRM - A practice at Staatsolie - Rachel Sweet

 1. Bekeken vanuit de uitdagingen van leidinggevenden in de uitvoering van strategisch HRM
 2. Expliciete bijdrage van de afdeling HRM in het kader van organisatieveranderingen
 3. Hoe krijg je personeel mee in het veranderingsproces (toekomstgericht werken)?